BANGS OPPMÅLING AS
Hamarvegen 11
2613 Lillehammer
 
Tlf: 61 25 02 30
post@bangs.no
www.bangs.no
Org.nr: 831292652
HjemTjenesterReferanserAnsatteJobb i Bangs

 

  

 

 

Vi utfører det meste innen kart- og oppmålingstjenester:

 • Stikking på byggprosjekter i alle størrelser
 • Veg- og anleggsstikking
 • Terrengmodeller
 • Grunnlagsmålinger
 • Setningsmålinger/presisjonsnivellement
 • Deformasjonsmålinger
 • Tunnelkontroll
 • Ledningskart
 • Data til maskinstyring
 • Dokumentasjon og som bygget målinger
 • Mengdeberegninger
 • Målebrev
 • 3D-modeller
 • Prosjektering av hus- og hytter i terrenget
 • Profiler og situasjonsplaner
 • Kartforretninger/eiendomsmålinger

Gjennom vår lange og brede erfaring har vi utviklet gode rutiner for kvalitetskontroll ved alle oppmålingsarbeider.

 

    

 

Copyright © Bangs Oppmåling AS 2018